OSB 3 skaiduplate 22 mm

Sijas 45×220

Skaņas izolācija 200

Difūzijas membrāna

Latojums 25×95 vai 45×45