PORTFOLIO

Egils Rocis, pēc specializācijas – automobīļu tehniķis – mehāniķis, pēc gara un būtības – namdaris trešajā paaudzē. Viņa tēvs, Ilmārs Rocis, ilggadējs un nopelniem bagāts būvnieks. Viņa vecaistēvs, Eižens Rocis, inženieries būvnieks, brīvās Latvijas laikā studējis Vācijā.

Pēc Ķekavas pamatskolas 8. klases beigšanas, 1982. gadā, izturējis konkursu “2 cilvēki uz 1 iespējamo vietu”, tika uzņemts toreizējā Rīgas Industriālajā Politehnikumā. Tagad – Valsts tehnikums.

Mācību laikā strādājis divās prakses vietās. 1984. gadā Rīgā 2. Autokombinātā par tehniskās apkopes līnijas tehniķi un 1985. gadā Maskavā „ZIL” automobiļu rūpnīcā par konveijera līnijas mehāniķi.

Pēc mācību pabeigšanas 1986. gadā uzsāka darbu Madonā „MADONAS LAUKTEHNIKA” autotransporta uzņēmumā par vecāko tehniķi – inženieri.

No 1986. – 1988. piespiedu dienests okupācijas armijā, toreizējā Vācijas Demokrātiskajā Republikā, Vjusdorfā.

Pēc atgriežsānās Latvijā, 1989. – 1991. darbs agrofirmā „ĶEKAVA”, iegūtajā specialitātē, automašīnu servisā, vēlāk par vecāko maiņas mehāniķi.

Šajā laikā Ķekavā notika Doles – Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas rekonstrukcija, kuru vadīja Egila Roča tēvs Ilmārs Rocis ar savu slaveno, nopelniem bagāto darbinieku kolektīvu – Ķekavas PMK galdnieku brigādi. Egils pievienojās šim kolektīvam, bet nevis kā baznīcas būvēšanā, bet privātmāju jumtu būvniecībā.

Vēlāk, sadaloties šim kolektīvam, Egila komandai izkrita iespēja būvēt Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcas torni. Ilmārs Rocis veidoja šīs baznīcas maketu mērogā 1:10, bet Egils Rocis no arhitekta Luca projekta skicēm rasēja darba veikšanas plānu ar pilnīgu, katra mezgla, izprašanas risinājumiem. Pēc pus gada gatavošanās šim darbam, Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcas torņa celtniecība tika atlikta uz nenoteiktu laiku finansējuma trūkuma dēļ. Pateicoties tieši šim ieguldītajām darbam, Egila Roča komanda ieguva tiesības būvēt Mazsalacas slimnīcas jumtu 1500 m2 platībā 1994. gadā.

Līdz 1998. gadam kolektīvs veica būvniecības darbus vairākos nozīmīgos un ne tik nozīmīgos objektos kā būvnieki. Egils Rocis arī nodarbojās ar privātmāju projektu pārplānošanu, skiču izstrādi un pārbūvēšanas uzraudzību. Žurnālā “Māja – Dzīvoklis”, redaktors Juris Biršs, Egils Rocis publicēja divus rakstus, vienu par kāpņu izbūves niansēm un otru par virsgaismas logu izbūvi privātmājās.

  1. gadā Egils Rocis uzsāka darbu pirmajā tirdzniecības centrā Baltijā – MOLS, kurā viņam tika uzticēts tehniskā menedžera pienākums. T/c MOLS bija toreizējās norvēģu kompānijas “Varner Baltija” paspārnē, vēlāk “Linstow Varner” un “Linstow Center Management”. Šajā uzņēmumā Egils Rocis izstrādāja tirdzniecības centra iekšējās kārtības noteikumus. Vēlāk šie noteikumi tika ieviesti arī tirdzniecības centrā “Domina Shopping”. Šodien Egila Roša izveidotie tirdzniecības centra iekšējās kārtības noteikumi ir ieviesti praktiski visos tirdzniecības centros Latvijā.

10 gadu laikā, strādājot tirdzniecības centrā MOLS, Egils Rocis izstrādāja pilnībā visu dokumentu pamatu bāzi par tirdzniecības centra tehnisko apsaimniekošanu, apsardzi, uzkopšanu un drošības vadību. Visa šī dokumentu pamatu bāze un princips šodien darbojas visos tirdzniecības centros Latvijā. Par ieguldījumu tirdzniecības centra darbā Egils Rocis ir saņēmis Goda rakstu no “Linstow Center Management” augstākās vadības, no ģenerāldirektora Peter Solomonsen.

  1. gadā Egils Rocis nodibināja uzņēmumu lai realizētu renovācijas projektu Ikšķilē, Stadiona ielā 5. Šī būvniecības – renovācijas iecere guva pozitīvu atdzinību no Ikšķiles būvvaldes, Domes un no visiem šīs mājas 12 dzīvokļu īpašniekiem. Tika izstrādāts skiču projekts, būves ģeotehniskā izpēte un prezentētas 3 sabiedriskās apspriešanas, savākti visi 12 dzīvokļu īpašnieku paraksti, iegūti tehnisko darbu priekšnoteikumi no “Latvenergo”, “Lattelecom” un no komunālā saimniecības dienesta. Tika izstrādāts darbu veikšanas projekts un saskaņots Ikšķiles būvvaldē. Egils Rocis, ieķīlājot savu īpašumu bankā, saņēma no bankas kredītu par projekta izstrādi un apliecinājumu par kredīta izsniegšanu šī projekta būvniecībai. 2008. gadā banka kredītu uzteica, aizbildinoties ar bankas finansiālo stāvokli. Nekustamo īpašumu vērtētēja Juta Dzene, izvērtējot paredzamos pasākumus ēkas renovācijai, atdzina, ka tie ir saskaņā ar Latvijas īpašumu vērtēšanas standartiem LVS401. Tas nozīmē, ka šis īpašuma izmantošanas veids, ir reāli iespējams, saprātīgi pamatots, juridiski likumīgs, vinansiāli realizējams, kā rezultātā īpašuma vērtība būs visaugstākā.
  2. gadā Egils Rocis saņēma darba piedāvājumu no “Baltic RED Management” darbam tirdzniecības centrā “Domina Shopping” par tehnisko direktoru. “Domina Shopping” bija nopircis Vācijas pensiju fondu uzņēmums “KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH”. Šis uzņēmums pa visu pasauli piederēja neskaitāmi nekustamie īpašumi, bet tirdzniecības centru viņi iegādājās kā pirmo. Un vēl, kas zīmīgi, šajā reģionā NĪ viņiem nepiederēja. Līdz ar to varēja secināt, ka šajā jomā viņi pilnīgi neorientējās. Vienīgais kur “KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH” orientējās, bija EXCEL tabulas ar skaitļiem (EUR). Egilam Rocim tika uzticēta īpašnieku un apsaimniekošanas budžeta sakārtošana un maksimāla samazināšana. Tā pat vajadzēja izstrādāt un sakārtot esošo dokumentu pamatu bāzi par tirdzniecības centra tehnisko apsaimniekošanu, apsardzi, uzkopšanu un drošības vadību. Blakus visam šim apjomīgajam darbam bija nepieciešams tirdzniecības centru “Domina Shopping” savest kārtībā tehniskajā ziņā. Tirdzniecības centrs kopš atvēršanas dienas, 2003. gada 18. septembrī, netika pienācīgi apsaimniekots, tas pat nebija pabeigts būvniecības un ugunsdrošības jomā. Bija ļoti daudz nepabeigti darbi ventilācijas sistēmu, elektroinstalācijas, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas, BMS, ūdensapgādes, kanalizācijas jomā. Egils Rocis no 2008. – 2010.gadam tirdzniecības centrā “Domina Shopping” pilnībā sakārtoja tehnisko bāzi, izstrādāja optimālu apsaimniekošanas un īpašnieku budžetu ar 1,5 miljonu EUR ekonomiju gadā, sakārtoja dokumentu pamatu bāzi.
  3. gadā Egils Rocis uzsāka darbu “Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” par Nodrošinājuma apsaimniekošanas un attīstīšanas daļas vadītāju. Šajā uzņēmumā Egila Roča pārvaldībā bija ap 900 nekustamie īpašumi visā Latvijā un kā galvenais pienākums bija nodrošināt un kontrolēt 3 nekustamā īpašuma pārvaldnieku un asistentes efektīvu un dinamisku darbību 50 darbinieku lielā komandā. Iepirkumu cenu aptauju un konkursu dokumentācijas sastādīšana, aptauju un konkursu organizēšana, cenu aptaujas un konkursu rezultātu izvērtēšana, protokolēšana un rezultātu prezentēšana komisijā. Pārzināt un koordinēt sarežģīto nekustamo īpašumu pārņemšanu no izsoles līdz ievešanai valdījumā. Šī procesa pilnveidošana. Pieņemt lēmumus par sarežģīto nekustamo īpašumu ievešanu valdījumā. Organizēt un vadīt nodrošinājuma un apsaimniekošanas daļas iknedēļas sapulces. Piedlīties un prezentēt priekšlikumus iknedēļas nekustamā īpašuma attīstības komitejas sapulcēs. Lemt par citu kolēģu sniegto priekšlikumu akceptēšanu un virzību. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu līgumu slēgšana. Nekustamā īpašuma iznomāšanas, izīrēšanas, būvniecības, montāžas un remontdarbu līgumu koriģēšana.
  4. gadā Egils Rocis uzsāka darbu SIA FMS (Kopš 2015. gada nonākusi norvēģu koncerna VISMA sastāvā) kā HORIZON Nekustamā Īpašuma Pārvaldības (NĪP) moduļa programmas lietotājs, klientu konsultants. Šis darbs tika saistīts ar visu iepriekš uzņemto zināšanu un pieredzes apkopošana datorprogrammā. Nodrošināt un kontrolēt HORIZON NĪP programmas lietošanu klientiem. Pārzināt un kontrolēt visus procesus kas saistīti ar NĪ uzskaiti, reģistrēšanu, sinhronizāciju, komunālo pakalpojumu norēķinu sistēmas vadību, budžeta plānošanu. Ieviest inovācijas HORIZON programmas struktūrā. Mani tiešie, lielākie klienti ir: LR Zemkopības ministrija, Jūrmalas Namsaimnieks, Ventspils Siltums, Latvenergo.
  5. gadā uzsāka privātpraksi privātmāju būvēšanā.